013-36 44 60
logo_std.png
Du är här > Produktområde > Belysning > Om Bergdahls > Miljöarbete

MILJÖARBETE

Miljön är något som är livsviktigt för oss alla. Att var och en, privatperson som företag, gör sitt bästa för att bidra till en bättre miljö är därför ett måste för att uppnå målet. Bergdahls AB strävar ständigt efter att hitta konkurrenskraftiga alternativ till produkter med miljöfarliga ämnen. Exempelvis erbjuder vi miljövänliga batterier som tillval till de flesta av våra nödbelysningsarmaturer med inbyggt aggregat, samt nödbelysningsarmaturer tillverkade av stålplåt istället för plast.

 

Med Bergdahls kvalitetstänk följer en lång livslängd för produkterna vilket leder till färre utbyten och bättre miljö.

Hållbarhet löper som en grön tråd genom hela Bergdahls produktion och kvalitetstänk. Det gynnar inte inte bara dig som kund, utan naturligtvis även miljön. Med kvalitet följer trygghet, ökad livslängd och färre utbyten av produkter. Därmed minskar vi både transporter samt håller tillbaka ett växande skrotberg av billig elektronik som annars byts ut efter alldeles för kort livslängd. Ekonomi och miljö går hand i hand och båda måste mätas långsiktigt.

Det sker en snabb utveckling av miljövänliga produkter, inte minst av batterier, som vi följer med stort intresse för att även i framtiden kunna erbjuda våra kunder bästa tekniska produkt i kombination med minsta miljöpåverkan. För närvarande är vi inte tredjepartscertifierade enligt ISO 14001 eller liknande, men det är de flesta av våra underleverantörer.

PRODUCENTANSVAR FÖR ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

 

Bergdahls AB är anslutet till El-Retur och uppfyller därmed gällande producentansvar för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

MILJÖAVGIFTER

 

Bergdahls AB är registrerat hos Naturvårdsverket och betalar lagstadgade miljövårdsavgifter för sålda miljöfarliga batterier.

FÖRNYELSEBAR EL

Bergdahls AB använder förnyelsebar el.

TRANSPORTER

Bergdahls AB har lager i Horn och skickar alla varor därifrån. För närvarande används Schenker (tredjepartscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001) som fraktbolag. För export används även i viss utsträckning TNT (tredjepartscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001).

FÖRPACKNINGAR

Förpackningarna Bergdahls AB använder innehåller ej ämnen som klassificeras som miljöfarliga. Undantag kan dock ske vid transport av produkter som måste förpackas och skyddas av särskilda skäl.

BATTERILAGSTIFTNINGEN

Förordning SFS 1997:645 med senaste ändring SFS 2001:1071 Sedan 1 januari 1998 gäller en batteriförordning som slår fast att alla batterier ska samlas in, även de miljöanpassade hushållsbatterierna av brunsten samt alkalisk typ. Dock inte för att dessa typer är miljöfarliga utan för att miljömyndigheternas målsättning är att, genom att samla in samtliga typer av batterier, öka insamlingsgraden av de miljöfarliga batterierna.

Konsumentens skyldighet:
Lämna uttjänta batterier till kommunens insamlingssystem. Lämna kasserade varor med inbyggda miljöfarliga batterier till inköpsstället eller på den plats som kommunen anvisar. Kasserade batterier eller kasserade varor med inbyggda miljöfarliga batterier får inte ingå i eller förvaras tillsammans med annat avfall.

Kommunens skyldighet:
Samla in kasserade batterier och för det ändamålet tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. Sortera och transportera bort kasserade batterier. Miljöfarliga batterier skall transporteras till en anläggning för bortskaffande eller återvinning av kvicksilver, kadmium eller bly.

Detaljhandelns skyldighet:
I samband med försäljning informera konsumenterna om var de kan lämna kasserade batterier samt varor med inbyggda farliga batterier.

De batterier Bergdahls AB använder är märkta med retursymbol samt med den kemiska beteckningen för de tungmetaller som batteriet eventuellt innehåller.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring nödbelysning och våra produkter? Tveka inte att höra av dig.

013-36 44 60

OM BERGDAHLS

Vi tillverkar och säljer belysnings- samt nödbelysningsprodukter på den nordiska marknaden. Bergdahls AB står för kvalitet och kunskap. Vi har som målsättning att bli marknadsledande inom nödbelysning samt vara ett starkt alternativ inom belysning på den svenska marknaden.

Läs mer >>

FÖLJ OSS

  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle

KONTAKTA OSS

BERGDAHLS AB
Norra Stånggatan 5, 582 73 Linköping

013-36 44 60

kundsupport@bergdahls.com