Länkfel samt långa laddningstider på hemsidan
För närvarande har vår hemsida viss driftstörning pga. byte av php version på server. Vissa länkar har kastats om och laddtid till främst produktsidan är lång (6-8 sekunder). Väl inne på produktsidan går det snabbare. Vi söker lösning och ber om överseende med dessa tekniska störningar.

Tillfällig paus av fysiska produktvisningar

Med anledning av covid-19 har vi på Bergdahls AB tagit beslut om att tillfälligt göra en paus med fysiska produktvisningar. Våra säljare träffar dagligen många kunder och är således potentiella smittobärare. Så vitt vi vet i dagsläget är ingen av våra anställda, eller dess närstående smittade utan det här är en ren försiktighetsåtgärd för att ta vårt ansvar och göra vad vi kan för att minimera vidare spridning av viruset.

Om du har en produktvisning bokad med oss så kommer vi att kontakta dig för att se vilka möjligheter som finns för att hålla mötet digitalt. Driftsättningar och projektbesök kommer att genomföras som planerat, men vi kan komma att kontakta er innan för gemensamt beslut.

Vårt beslut gäller tills vidare och grundar sig på Folkhälsomyndighetens information.

Om du undrar något om detta är du varmt välkommen att kontakta din kontaktperson hos oss eller undertecknad. 
Med vänlig hälsning

Ronnie Bergdahl
VD                   

                                                                                                                                                   

Bergdahls AB är ett privatägt bolag grundat 1992. Vi tillverkar och säljer belysnings- samt nödbelysningsprodukter på den nordiska marknaden. Bergdahls AB står för kvalitet och kunskap. Vi har som målsättning att bli marknadsledande inom nödbelysning samt vara ett starkt alternativ inom belysning på den svenska marknaden.

Idag har Bergdahls AB 21 anställda och omsätter ca 35 miljoner SEK. Huvudkontoret ligger i Linköping, fabrik och lager ligger i Horn och vi har försäljningskontor i Stockholm, Göteborg och Örebro.

Veckans Affärer utsåg 2011 Bergdahls AB till ett av Sveriges Superföretag.