Kvalitet och produktion

Kvalitetsstyrning

Bergdahls AB är ett kvalitetsmedvetet företag. Vi har både egen utveckling och tillverkning samt låter underleverantörer tillverka för vår räkning. När vi väljer underleverantör har vi kvalitet som högsta prioritet, de flesta av våra leverantörer är ISO ceritfierade enligt 9001. Bergdahls AB är dock för närvarande ej tredjeparscertifierade enligt ISO 9001 eller liknande.

Produkter

Arbetet med att förbättra företagets produkter, både egna och i samarbete med leverantörer, pågår fortlöpande. Eftersom produkterna är säkerhetsprodukter läggs särskilt stor vikt på produkternas driftsäkerhet. Även miljösynpunkter har stor vikt eftersom många av Bergdahls AB´s produkter innehåller batterier.

Förpackningar - kvalitet

Förpackningarna är anpassade efter produkterna för att minimera storlek och vikt, vilket ger mindre fraktkostnader samt lagerkostnader. Minsta möjlig mängd förpackningsmaterial eftersträvas, men utan risk för att godset skall kunna skadas vid normal frakthantering.

‹‹ Till startsidan