Drift och underhåll

Centralt batterisystem

Dagligt test

  • Nödbelysningsaggregatet kontrolleras dagligen att det är spänningssatt samt att inga eventuella felindikationer är aktiverade.

Månadstest

  • Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
  • Nödbelysningsarmaturernas funktion vid nöddrift kontrolleras genom att koppla från nödbelysningsaggregatets inkommande 230 volts matning. Efter frånkoppling kontrolleras att varje ansluten nödbelysningsarmatur lyser vid nöddrift.

Årstest

  • Nödbelysningsaggregatets batterikapacitet kontrolleras.Nödbelysningsaggregatets inkommande 230 volts matning kopplas från. Kontrollera att batterikapaciteten inte understiger en timme.

Armaturer med inbyggt nödbelysningsaggregat

Månadstest
  • Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
  • Nödbelysningsarmaturernas inkommande 230 volts matning frånkopplas. Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna lyser vid nöddrift

Årstest
  • Nödbelysningsarmaturernas batterikapacitet kontrolleras. Nödbelysningsarmaturernas inkommande 230 volts matning kopplas från. Kontrollera att batterikapaciteten, i var armatur, inte understiger en timme.

Inbyggt nödbelysningsaggregat samt STS självtestsytem

Månadstest
  • Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
  • Kontrollera att indikering för laddning är aktiverad samt att inga felindikeringar är aktiverade.
‹‹ Till startsidan