Naveo Pro

Data

• Övervakning via mobilapp
• Armaturer med inbyggda batterier
• Max 500st armaturer per gateway
• Enkel driftsättning tack vare QR-koder på armaturer

Information

NaveoPro är ett nödbelysningssystem för övervakning via mobilapp.

Att underhålla och registrera hälsostatusen för din nödbelysning i alla typer av byggnader är enkelt med övervakningssystemet Naveo®Pro. Naveo®Pro är ett transparent och proaktivt verktyg för installation, övervakning och underhåll av nödbelysningssystem med din mobila enhet. Du har full kontroll över alla dina byggnaders säkerhetssystem.

Snabbt, intuitivt och säkert!
Systemets digitala översikt via molnet ger omedelbar information för att underlätta resursplanering samt förbättra säkerheten. Med Naveo®Pro-appen kan nödbelysningsarmaturer enkelt installeras och programmeras i en byggnad på ett snabbt och intuitivt sätt och erbjuder olika funktioner för att spara tid och kostnader vid inspektion och underhåll.

Som en del av ABB Ability ™-plattformen erbjuder denna lösning kompromisslös IT-säkerhet och möjliggör säker integrering av data som ger viktiga fördelar för alla användare av systemet.

• Optimerad säkerhet tack vare 24/7 kontroll via mobilapp.
• Sparad tid och sänk inspektions- och underhållskostnader.
• Kompatibilitet med ett brett utbud av nödbelysningsarmaturer. Gäller för befintliga och nya installationer.
• Lätt att installera via QR-kod.
• Hantera flera byggnader via appen och få all data säkrad i molnet.
• Kompromisslös IT-säkerhet och integration med ABB Ability ™ -plattformen.

Filer

NaveoPro arkitektur