Reklamation

Instruktioner vid reklamation

Reklamationsblankett måste fyllas i komplett och skickas till info@bergdahls.com. Vid godkänd reklamation får Ni ett reklamationsnummer som skall användas vid all korrespondens. Bergdahls AB har rätt att neka reklamation om beslut fattas utan vårt godkännande.

Använd det format som passar dig bäst, för att skicka elektroniskt passar Word-dokumentet för de flesta, PDF passar bäst för utskrift att skicka eller faxa, såvida du inte har fullversion av Adobe Acrobat!

Reklamationsblankett som PDF
Reklamationsblankett som Word

‹‹ Till startsidan