Reklamation

Instruktioner vid reklamation

Reklamationsblankett måste fyllas i komplett och skickas till info@bergdahls.com. Vid godkänd reklamation får Ni ett reklamationsnummer som skall användas vid all korrespondens. Bergdahls AB har rätt att neka reklamation om beslut fattas utan vårt godkännande.

Reklamationsblankett som PDF

Reklamationsblankett som Word

‹‹ Till startsidan