STS självtestsystem

STS indikeringsdioder

Originalet

På nödbelysningsmarknaden förekommer olika självtestsystem med skiftande kvalitet och tydlighet. STS självtestsystem från Van Lien i Holland, som i Sverige marknadsförs av Bergdahls AB, var först med att introducera självtestsystem. Idag är det ett begrepp inom nödbelysning, och vårt STS självtestsystem anses vara originalet.

Stora skillnader

Kvaliteten mellan olika självtestsystem varierar och kan skilja sig kraftigt åt. Produktbladet nedan redovisar hur vårt STS självtestsystem fungerar och vad som är fördelarna med att det fungerar på just det sättet. T.ex. vidarekoppling av fellarm via potentialfri kontaktutgång. (Finns som standard eller beställs som tillval beroende på modell.)

Standard: SS-EN 62034

SS-EN 62034 anger minimikrav på hur ett automatiskt testsystem skall fungera. Bergdahls STS självtestsystem uppfyller naturligtvis dessa krav.

Produktblad

STS självtest pdf

 

‹‹ Till startsidan