top of page

Tellus Large

Data

• Med kapacitet 350W, 600W eller 1200W
• 10-12 års batterier
• Med STS självtestsystem
• Sinusspänning

Information

Ny växelriktarserie med sinusspänning vilket eliminerar problem vid långa ledningslängder.

Hög batterikapacitet!
10-12 års batterier är standard.

Funktionsövervakad!
STS självtestsystem övervakar automatiskt växelriktarens elektronik och batterier. Eventuella fel indikeras på elskåpets front samt kan även vidarekopplas via potentialfri kontakt (ingår).

Hög produktsäkerhet!
Överlastskydd, kortslutningsskydd, övertemperaturskydd samt djupurladdningsskydd är standard.

Hög personsäkerhet!
Säkerhetsbrytaren på elskåpets front måste ställas i läge ”OFF” innan skåpet kan öppnas. I och med det bryts in- och utgående fas och växelriktaren stoppas aktivt.

Filer

bottom of page