top of page

Tellus Small

Data

• Med kapacitet 55W eller 200W
• 10-12 års batterier
• Med STS självtestsystem
• Sinusspänning

Information

Växelriktare med modern teknik som ger låg temperaturökning och noggrann batteriladdning.

Hög batterikapacitet!
10-12 års batterier är standard.

Funktionsövervakad!
STS självtestsystem övervakar automatiskt växelriktarens elektronik och batterier. Eventuella fel indikeras på elskåpets front samt kan även vidarekopplas via potentialfri kontakt (ingår).

Hög produktsäkerhet!
Överlastskydd, kortslutningsskydd, övertemperaturskydd samt djupurladdningsskydd är standard.

Hög personsäkerhet!
Säkerhetsbrytaren på elskåpets front måste ställas i läge ”OFF” innan skåpet kan öppnas. I och med det bryts in- och utgående fas och växelriktaren stoppas aktivt. Vid överlast/kortslutning stängs växelriktaren av automatiskt efter 5 sekunder.

Filer

bottom of page