top of page

Noga utvald belysning & nödbelysning

Redan från starten har Bergdahls fokus varit på kvalitet och långsiktighet. Det är fortfarande grunden i vår verksamhet och vårt hållbarhetstänk. Vi tror på produkter som håller i ---

Kvalitet = Miljö

Hållbarhet för oss på Bergdahls innebär långsiktighet. Vi strävar efter att erbjuda produkter med lång livslängd, utan miljöfarliga ämnen.

Kvalitet och miljö går hand i hand. En god kvalitet leder till lång livslängd på produkten, vilket 

Vi utvecklar och tillverkar egna produkter samt låter underleverantörer tillverka för vår räkning. När vi väljer underleverantör har vi kvalitet som högsta prioritet, de flesta av våra leverantörer är ISO-ceritfierade enligt 9001. Bergdahls AB är dock för närvarande ej tredjeparscertifierade enligt ISO 9001 eller liknande.​


Veckans Affärer utsåg 2011 Bergdahls AB till ett av Sveriges Superföretag.

Även när vi för några år sen bestämde oss för att erbjuda ett enklare sortiment med inriktning på totalentreprenader och eftermarknaden var det viktigt att vårt hållbarhetstänk fanns med. För att hålla en längre livslängd än andra lågsprisprodukter på marknaden valde vi att endast använda oss av kända batterifabrikat (GP, Panasonic) och ljuskällor (LED) särskilt anpassad för vår elektronik. Komponentval och produktutveckling sker av oss i Sverige, medan tillverkning sker i Asien för att erbjuda produkter till ett konkurrenskraftigt pris. För att hålla nere vår miljöpåverkan av frakter väljer vi att endast frakta dessa produkter ett fåtal gånger om året, i samlade leveranser. Transporter sker till störta del med båt, vilket anses vara det mest miljövänliga alternativet (fjkfjdkjf).

För att förhindra slit-och-släng som ofta blir med armaturer där allt ingår, så jobbar vi ständigt med att utveckla tl.ex. fästen som kan användas för olika montagesätt, istället för att leverera en mängd olika fästen där endast ett används. Piktogram som medföljer är endast de allra mest använda, önskas ett annat piktogram får det beställas separat.

Made in Östergötland

Kvalitetsstyrning

Vi utvecklar och tillverkar egna produkter samt låter underleverantörer tillverka för vår räkning. När vi väljer underleverantör har vi kvalitet som högsta prioritet, de flesta av våra leverantörer är ISO-ceritfierade enligt 9001. Bergdahls AB är dock för närvarande ej tredjeparscertifierade enligt ISO 9001 eller liknande.


Veckans Affärer utsåg 2011 Bergdahls AB till ett av Sveriges Superföretag.

Produkter

Arbetet med att förbättra företagets produkter, både egna och i samarbete med leverantörer, pågår fortlöpande. Eftersom produkterna är säkerhetsprodukter läggs särskilt stor vikt på produkternas driftsäkerhet. Även miljösynpunkter har stor vikt eftersom många av Bergdahls ABs produkter innehåller batterier.

Förpackningar

Förpackningarna är anpassade efter produkterna för att minimera storlek och vikt, vilket ger mindre fraktkostnader samt lagerkostnader. Minsta möjlig mängd förpackningsmaterial eftersträvas, men utan risk för att godset skall kunna skadas vid normal frakthantering.

Servicesortimentet vs. lågpris

Även när vi för några år sen bestämde oss för att erbjuda ett enklare sortiment med inriktning på totalentreprenader och eftermarknaden var det viktigt att vårt hållbarhetstänk fanns med. För att hålla en längre livslängd än andra lågsprisprodukter på marknaden valde vi att endast använda oss av kända batterifabrikat (GP, Panasonic) och ljuskällor (LED) särskilt anpassad för vår elektronik. Komponentval och produktutveckling sker av oss i Sverige, medan tillverkning sker i Asien för att erbjuda produkter till ett konkurrenskraftigt pris. För att hålla nere vår miljöpåverkan av frakter väljer vi att endast frakta dessa produkter ett fåtal gånger om året, i samlade leveranser. Transporter sker till störta del med båt, vilket anses vara det mest miljövänliga alternativet (fjkfjdkjf).

För att förhindra slit-och-släng som ofta blir med armaturer där allt ingår, så jobbar vi ständigt med att utveckla tl.ex. fästen som kan användas för olika montagesätt, istället för att leverera en mängd olika fästen där endast ett används. Piktogram som medföljer är endast de allra mest använda, önskas ett annat piktogram får det beställas separat.

Medveten produktion

Det finns inget mer onödigt än armaturer som lyser när ingen är där. Därför har alla våra armaturer möjlighet till ljusstyrning, som antingen ställs in med rörelsedetektor eller med förprogrammerade belysningslösningar. Allt för att minska onödig energiförbrukning, och spara på vår jords resurser. Givetvis kan detta fjärrstyras via en app eller en portal på desktop, för att förhindra onödiga resor – om du nu glömde släcka när du gick. - Fagerhult

Hälsa - dagsljus, DDL

Energieffektivitet - effektiva produkter

Kanske har inte alla komponenter i en produkt samma livslängd, därför är det viktigt att vi kan byta ut det som behövs och inte det som kan hålla i många år till. Detta underlättar vi bl.a. genom att erbjuda elektronikinsatser för att kunna behålla de komponenter som har många år kvar. Även fördelaktigt för att byta ut mindre miljövänliga komponenter till bättre, så som LED.

Materialval

Återvunnen alumnium

Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter​

Bergdahls AB är anslutet till El-Retur och uppfyller därmed gällande producentansvar för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

​Miljöavgifter 

Bergdahls AB är registrerat hos Naturvårdsverket och betalar lagstadgade miljövårdsavgifter för sålda miljöfarliga batterier.

​Förnyelsebar el

Bergdahls AB använder förnyelsebar el.

​​

​Transporter

Bergdahls AB har lager i Horn och skickar alla varor därifrån. För närvarande används Schenker (tredjepartscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001) som fraktbolag. För export används även i viss utsträckning TNT (tredjepartscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001).

​​

Förpackningar

Förpackningarna Bergdahls AB använder innehåller ej ämnen som klassificeras som miljöfarliga. Undantag kan dock ske vid transport av produkter som måste förpackas och skyddas av särskilda skäl.

Miljöarbete

Miljön är något som är livsviktigt för oss alla. Att var och en, privatperson som företag, gör sitt bästa för att bidra till en bättre miljö är därför ett måste för att uppnå målet. Bergdahls AB strävar ständigt efter att hitta konkurrenskraftiga alternativ till produkter med miljöfarliga ämnen. Exempelvis erbjuder vi miljövänliga batterier som tillval till de flesta av våra nödbelysningsarmaturer med inbyggt aggregat, samt nödbelysningsarmaturer tillverkade av stålplåt istället för plast.

 

Med Bergdahls kvalitetstänk följer en lång livslängd för produkterna vilket leder till färre utbyten och bättre miljö.

Hållbarhet löper som en grön tråd genom hela Bergdahls produktion och kvalitetstänk. Det gynnar inte inte bara dig som kund, utan naturligtvis även miljön. Med kvalitet följer trygghet, ökad livslängd och färre utbyten av produkter. Därmed minskar vi både transporter samt håller tillbaka ett växande skrotberg av billig elektronik som annars byts ut efter alldeles för kort livslängd. Ekonomi och miljö går hand i hand och båda måste mätas långsiktigt.

Det sker en snabb utveckling av miljövänliga produkter, inte minst av batterier, som vi följer med stort intresse för att även i framtiden kunna erbjuda våra kunder bästa tekniska produkt i kombination med minsta miljöpåverkan. För närvarande är vi inte tredjepartscertifierade enligt ISO 14001 eller liknande, men det är de flesta av våra underleverantörer.

Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter​

Bergdahls AB är anslutet till El-Retur och uppfyller därmed gällande producentansvar för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

​Miljöavgifter 

Bergdahls AB är registrerat hos Naturvårdsverket och betalar lagstadgade miljövårdsavgifter för sålda miljöfarliga batterier.

​Förnyelsebar el

Bergdahls AB använder förnyelsebar el.

​​

​Transporter

Bergdahls AB har lager i Horn och skickar alla varor därifrån. För närvarande används Schenker (tredjepartscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001) som fraktbolag. För export används även i viss utsträckning TNT (tredjepartscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001).

​​

Förpackningar

Förpackningarna Bergdahls AB använder innehåller ej ämnen som klassificeras som miljöfarliga. Undantag kan dock ske vid transport av produkter som måste förpackas och skyddas av särskilda skäl.

Batterilagstiftningen

​Förordning SFS 1997:645 med senaste ändring SFS 2001:1071 Sedan 1 januari 1998 gäller en batteriförordning som slår fast att alla batterier ska samlas in, även de miljöanpassade hushållsbatterierna av brunsten samt alkalisk typ. Dock inte för att dessa typer är miljöfarliga utan för att miljömyndigheternas målsättning är att, genom att samla in samtliga typer av batterier, öka insamlingsgraden av de miljöfarliga batterierna.

Konsumentens skyldighet:
Lämna uttjänta batterier till kommunens insamlingssystem. Lämna kasserade varor med inbyggda miljöfarliga batterier till inköpsstället eller på den plats som kommunen anvisar. Kasserade batterier eller kasserade varor med inbyggda miljöfarliga batterier får inte ingå i eller förvaras tillsammans med annat avfall.

Kommunens skyldighet:
Samla in kasserade batterier och för det ändamålet tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. Sortera och transportera bort kasserade batterier. Miljöfarliga batterier skall transporteras till en anläggning för bortskaffande eller återvinning av kvicksilver, kadmium eller bly.

Detaljhandelns skyldighet:
I samband med försäljning informera konsumenterna om var de kan lämna kasserade batterier samt varor med inbyggda farliga batterier.

De batterier Bergdahls AB använder är märkta med retursymbol samt med den kemiska beteckningen för de tungmetaller som batteriet eventuellt innehåller.

Anslutningsbevis El-Kretsen batterier.png
Anslutningsbevis El-Kretsen WEEE.png
unnamed.jpg
Anslutningsbevis FTI 2022.png
0.png
xvjcsbbrshe6jcpv5ugkg.webp

Miljöbedömningar

Många av våra armaturer finns bedömda hos SundaHus och Byggvarubedömningen. Önskar du få en produkt bedömd som inte finns med? Kontakta oss så ser vi till att få en bedömning, ofta är den färdig redan inom några dagar!

I ständig utveckling

bottom of page